نکات : 

۱-. بعد از پرداخت تحویل اتومات می باشد و لطفا اسپم رو هم چک کنید

۲- در صورت بروز مشکل در درگاه و دریافت خطای عدم اتصال لطفا چند دقیقه بعد مجدد تلاش کنید

سبد خریدتان خالی است.